Tuesday, 18 October 2011

^_-

"Isteri yang paling baik ialah apabila kamu memandangnya, 


kamu merasa senang, apabila kamu menyuruh, dia taat dan 


apabila kamu berpergian, dia menjaga maruahnya dan 


hartamu." (hadis riwayat Bukhari)

No comments:

Post a Comment